27 października 2018

Łódź zaczyna walkę ze smogiem

Łódź zaczyna walkę ze smogiem

W jakie metody zainwestuje miasto w celu walki ze smogiem? Takie pytanie coraz częściej zadają sobie łodzianie przed zbliżającą się wielkimi krokami zimą. Mamy dobre informacje, łódzki projekt z zakresu ochrony powietrza zyskał dofinansowanie w ramach PRO Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020. Wartość projektu jest bardzo wysoka, dochodząca do 35 mln złotych.

W obszarze intensywnych rewitalizacji, podstawowym problemem w zakresie ochrony powietrza jest niska emisja wynikająca, z niepełnego podłączenia zasobu mieszkaniowego do ciepła sieciowego. Prawie 30% mieszkańców w naszym mieście potrzeby grzewcze pokrywa głównie poprzez wykorzystanie paliwa stałego (np. węgla kamiennego), spalając go piecach ceramicznych lub kotłach węglowych. Niestety w skutek niskiej świadomości ekologicznej, jako paliw bardzo często używa się najbardziej zanieczyszczonych odmian węgla lub jego pochodnych oraz substancji do tego nieprzeznaczonych, które finalnie skutkują wysokim stężeniem zanieczyszczeń w Łodzi. Na dodatek w tego typu paleniskach, bardzo często wysłużonych, zazwyczaj brakuje filtrów powstrzymujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

W jaki sposób Łódź będzie walczyła ze smogiem?

To właśnie wspomniana niska emisja z indywidualnych źródeł grzewczych, będzie eliminowana w ramach realizacji wspomnianych projektów. Problemy z ochroną powietrza są bardzo często wynikiem złego stanu technicznego budynków. Władze naszego miasta są zmuszone do podjęcia intensywnych działań oraz decyzji w celu wykorzystania alternatywnych źródeł czy nośników ciepła które będą bezpieczniejsze dla środowiska.

Głównym celem łódzkiego projektu walki ze smogiem jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ograniczenie wcześniej wspomnianej niskiej emisji. Co będzie celem miasta mając na uwadze wysokie zanieczyszczenie powietrza?

wymiana nieekologicznych źródeł grzewczych, przez zaprojektowanie i pełne wykonanie systemów instalacji centralnego ogrzewania, technologii kotłowni oraz przyłączy gazowych w 26 wybranych nieruchomościach na terenie miasta, będących jego własnością,
eliminacja nieekologicznych źródeł ciepła, poprzez zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu przyłączenia do sieci ciepłowniczej w 39 wybranych nieruchomościach na terenie miasta, będących jego własnością.

Największe korzyść z wspomnianego projektu odczują nie tylko mieszkańcy budynków w których zostaną wymienione systemy grzewcze, ale i wszyscy mieszkańcy naszej Łodzi z uwagi na możliwą poprawę jakości powietrza którym oddychamy na co dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.